sculptures

1a. Bronze Femme 27 ''Extra-terrestre-Temps copy 2d Couple Platre ciment p copy 5 3b 7 Arabesque 130x73x67 (Bro copy 1a. Bronze Femme 6d 4 8 Elan 115x48x40 Bronze Su copy 9b 10c 11a 12b 26 Le sacre du printem copy 13c 14b La valse'' (Ravel) Sym copy 15c 16a L'oiseau de feu (Bejar copy 18a Torubillon 50x38x34 17c 19 Le coq d'Or 51x41x20 Ci copy 20 21 Lune que Danza 78x40x45 22a Petit Clown 55x45x47 24a 25 23b Couple 2 Platre Peint  copy 29c copy  26 ''Extra-terrestre-Fleur copy 27 ''Extra-terrestre-Temps copy 28 Extraterrestre ami Tech copy  30 La Jeune Marie au Bouqu copy 17c-792x1024 31 Novia que observa  Hueso (femur) oleo reloj  tecnica mixta 32 Novia que observa” 33 Las Metamorfosis de Ovidio  (60x70x30 cm) Madera sobre espejo 34 35 Nina arrancada a las tinieblas   (36x13x8)  Talla en madera 36 Novia del tiempo  144x41x59  Tecnica mixta